CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
Thông báo số 97 về việc điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk 2023
14/03/2023 15:59

> Thông báo DAKWACO

> Quyết định ban hành giá nước của UBND tỉnh Đắk Lắk

CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN