CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

Mã ngành, nghề kinh doanh

Tên ngành, nghề kinh doanh

3600 (Chính)

  Khai thác, xử lý và cung cấp nước
  Chi tiết:
  - Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
  - Sản xuất và mua bán nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp.

7110

  Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  Chi tiết:
  - Thiết kế công trình cấp, thoát nước;
  - Quản lý, kiểm tra và giám định chất lượng công trình xây dựng;
  - Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng, công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm: công trình cấp, thoát nước, xử lý nước thải, bãi chôn chất thải, nhà máy xử lý rác thải;
  - Tư vấn giám sát xây dựng, và hoàn thiện công trình cấp, thoát nước;
  - Lập báo cáo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán công trình xây dựng dân dụng, cấp, thoát nước, xử lý nước thải;
  - Khảo sát địa chất công trình, khảo sát và thiết kế khai thác mỏ khoáng sản;
  - Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi, công trình cấp, thoát nước.

4330

  Hoàn thiện công trình xây dựng

4663

  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  Chi tiết: Mua bán các loại vật tư chuyên nghành cấp thoát nước, xử lý nước thải và rác thải các loại; Các loại máy bơm, thiết bị trong lĩnh vực cấp, thoát nước

1104

  Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
  Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai.

4312  

  Chuẩn bị mặt bằng
  Chi tiết: San ủi mặt bằng xây dựng.

4322  

  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.

4220

  Xây dựng công trình công ích
  Chi tiết: 
  - Khoan thăm dò và khai thác nước ngầm;
  - Thi công và lắp đặt các công trình đường ống cấp, thoát nước; Thi công xây dựng kênh mương, rãnh thoát nước;
  - Xây dựng trạm bơm, hồ, đập, bể chứa, công trình vệ sinh môi trường và xử lý chất thải rắn;
  - Đầu tư xây dựng các công trình cấp nước;
  - Xây dựng và lắp đặt hệ thống điện dân dụng, hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải y tế và rác thải không độc hại khác.